Regulamin serwisu

§1 

1. Definicje:

a) Wydawnictwo Operon – Wydawnictwo Pedagogiczne Operon spółka z o. o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 180755, będące właścicielem Serwisu i dostarczycielem Usługi
b) Usługi – funkcjonalności dostępne w Serwisie dla zarejestrowanych użytkowników
c) Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie
d) Serwis – serwis internetowy o nazwie Strefa Nauki Tak, zdam!, który jest dostępny za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.takzdam.pl. 
e) Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Serwisu
f) Kod – kod znajdujący się pod zdrapką w każdej z Publikacji
g) Publikacje – następujące publikacje Wydawnictwa Operon: Tak, zdam! Egzamin ósmoklasisty - Repetytorium 

2. Do korzystania z Serwisu uprawniona jest każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada profil użytkownika.

3. Celem utworzenia profilu użytkownika, niezbędne jest:

a) podanie adresu e-mail Użytkownika, który stanowi jego login, oraz hasła, jakim osoba ma zamiar posługiwać się celem logowania do Serwisu
b) podanie kodu znajdującego się w jednej z Publikacji 
c) weryfikacja podanego hasła e-mail poprzez kliknięcie linka znajdującego się w wiadomości e-mail potwierdzającej proces tworzenia profilu
d) oświadczenie, iż osoba tworząca profil ukończyła 18 życia, a w przypadku osób poniżej 18 roku życia, iż uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego.
e) przeczytanie i zaakceptowanie regulaminu przez użytkownika lub przedstawiciela ustawowego.

4. Przy użyciu jednego adresu e-mail można utworzyć tylko jeden profil użytkownika.

5. Z jednego profilu użytkownika może korzystać tylko jedna i ta sama osoba. Zabrania się przekazywania innym osobom loginu i hasła do profilu.  

6. Wydawnictwo Operon nie ponosi odpowiedzialności za skutki dokonania rejestracji przez osobę małoletnią bez zgody jej przedstawiciela.

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Profil użytkownika, tym samym rezygnując z korzystania z Usługi. Po usunięciu profilu możliwe jest ponowne jego utworzenie na podstawie tego samego kodu.

8. Logowanie do Serwisu następuje przez wprowadzenie loginu oraz hasła.

9. Minimalne wymaganie techniczne do współpracy z Serwisem stanowią przeglądarka (Chrome 35 lub nowsza, Internet Explorer 11 lub nowsza, Mozilla Firefox 32 lub nowsza, Opera 22 lub nowsza) pozwalająca na płynne odtwarzanie materiału video

 

§2 

1. Serwis oferuje następujące Usługi: Strefa nauki, Testy sprawdzające, Arkusze – dostępne dla Użytkowników, którzy wprowadzili Kod z publikacji z danego przedmiotu.

 

2. Celem aktywacji Usługi, należy wpisać w pole przynależne danemu przedmiotowi odpowiedni Kod.

3. Oferta Usług może ulec poszerzeniu w przyszłości.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż każdy z materiałów znajdujących się w Serwisie może stanowić utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Tym samym, zabronione jest ich rozpowszechnianie, kopiowanie i udostępnianie innym osobom w jakikolwiek sposób, w formie płatnej i bezpłatnej.

5. Nie gwarantuje się stuprocentowej poprawności merytorycznej zamieszczonych w serwisie zadań. Zgłoszone błędy będą usuwane i poprawiane. Zgłoszeń należy dokonywać w trybie reklamacji.

6. Użytkownik może złożyć reklamację ze względu na wadliwość działania Usługi.

7. Reklamacje wnosi się za pośrednictwem poczty e-mail na adres: takzdam@operon.pl

8. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od dnia złożenia. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik informowany jest przez wiadomość wysłaną na adres e-mail 

 

§3 

1. Przy zakładaniu profilu Użytkownika oraz w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzane będą dane osobowe Użytkowników w postaci: adresu e-mail oraz rezultatów osiąganych przez Użytkownika w wykonywaniu zadań.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Wydawnictwo Operon.

3. Dodatkowo, w Serwisie mogą być przetwarzane dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, szkoły, oraz województwa zamieszkania Użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne i nie jest konieczne do korzystania z serwisu.

4. Serwis przetwarza również inne dane osobowe znajdujące się na portalach społecznościowych, jeżeli Użytkownik skorzysta z funkcjonalności Serwisu w połączeniu z takim portalem. Do danych tych należą: nazwa użytkownika, jaką posługuje się on w danym portalu społecznościowym, adres e-mail, jego lista znajomych oraz informacje z profilu publicznego.

5. Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych w każdym momencie,

 

§4   

Regulamin może ulec zmianie. O każdej zmianie regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani w formie wiadomości e-mail. 

Strona korzysta z plików cookie. Dowiedz się więcej
Możesz okreśclić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem